Modlitwa o ochronę przez Krew Chrystusa

Panie Jezu Chryste, opieczętuj mnie swoją Przenajdroższą Krwią

Uwolnij mnie od wszelkiego zła, opieczętuj mnie przeciwko złu i ochroń mnie przed wszelkim złem. Z całego serca żałuję za moje grzechy. Proszę Cię, Panie, wypędź ze mnie wszystko, co mogłoby być przyczyną złego. Rozerwij także wszystkie kajdany, które wciąż jeszcze mnie zniewalają, i oczyść mnie wewnętrznie i zewnętrznie swoją Przenajdroższą Krwią. Panie Jezu Chryste, opieczętuj swoją Przenajdroższą Krwią także mojego ducha i duszę, moje serce
i rozum, moje ciało i mnie całego.

Opieczętuj swoją Przenajdroższą Krwią także moją rodzinę, każdego z nas. Ochroń nas przed zakusami złego ducha, przed jego towarzyszami i pomocnikami oraz przed wszystkimi osobami, które mogą lub chcą nam zaszkodzić. Opieczętuj swoją Przenajdroższą Krwią wszystkie nasze sprawy dnia dzisiejszego i wszystkich ludzi, z którymi będziemy mieć do czynienia albo których dzisiaj spotkamy.

Opieczętuj także nasze rodzeństwo i ich rodziny, naszych chrześniaków i chrzestnych, naszych krewnych i znajomych, naszych przyjaciół, naszych wrogów i wszystkich, o których myślimy, wszystkich, o których mówimy, a także wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, a zwłaszcza chorych, cierpiących i błądzących.

Opieczętuj swoją Przenajdroższą Krwią nasz dom – od wewnątrz i z zewnątrz, każde pomieszczenie i wszystkie przedmioty, które się tam znajdują, tych, którzy z nami mieszkają i wszystkich, którzy przyjdą dzisiaj do naszego domu albo nas odwiedzą, a także naszych sąsiadów.

W bardzo szczególny sposób opieczętuj swoją Przenajdroższą Krwią naszych spowiedników, duszpasterzy, kapłanów i osoby zakonne, a także wszystkich, którzy poświęcili się Twojej służbie, aby natchnieni Twoim Duchem przekazywali nam prawdziwego Ducha, który pozwoli nam rozpoznać niezafałszowane wartości życia. Amen.

Kliknij, aby pobrać