Mała szkoła pokory

31 zasad „Małej szkoły pokory”, pochodzi od ks. Franciszka Albertiniego (1770-1819). Był on ojcem duchowym św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), założyciela misjonarzy Krwi Chrystusa. W początkach tego zgromadzenia codziennie przed obiadem jedna z zasad była czytana jako impuls do rachunku sumienia, dlatego jest ich 31.
„Pokora” nie jest modnym tematem. Mimo to jednak stanowi niezbędny fundament dla każdej zdrowej duchowości. „Mała szkoła pokory” nie jest systematycznym traktatem na temat tej cnoty, ale raczej wprowadzeniem w praktykę. Szczególne w czasie Adwentu (zaczynając od 24 listopada) rozważania te mogą pomóc w dobrym przygotowaniu się na adorację Bożego Dzieciątka w żłóbku.

Rozważania na 31 dni
24-30 listopada
1-7 grudnia
8-14 grudnia
15-24 grudnia