Charyzmat

New photo by s. M. Agnieszka SAS / Google Photos
Dlaczego Duchowa Rodzina Przenajświętszej Krwi?

Mówimy o „duchowej rodzinie”, aby wskazać na współdziałanie różnych charyzmatów w ewangelizacji. Działamy jako duchowa rodzina, aby w ten sposób przyczynić się do umocnienia ducha rodzinnego w całym Kościele.
Staramy się o wzajemne uzupełnianie maryjnego i matczynego powołania kobiet oraz braterskiej i ojcowskiej służby mężczyzn, aby w ten sposób – w duchu Świętej Rodziny i mocą Krwi Chrystusa – starania Kościoła o szerzenie Ewangelii zyskały nową płodność i piękno.
Używamy tytułu „Przenajświętszej Krwi”, aby wskazać źródło, z którego czerpiemy siłę i światło – jest to Krew Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Mówiąc krótko: rodzinna jedność mocą Krwi Chrystusa – to nasze powołanie, droga i cel.

Nasi patronowie