Nie wolno nam tracić czasu!

4 lutego obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Marii de Mattias. Ta Włoszka żyjąca w pierwszej połowie XIX wieku zachwyciła się Krwią Chrystusa i w dziele św. Kaspra del Bufalo założyła gałąź żeńską – zgromadzenie Adoratorek Krwi Chrystusa, które szczególną troską obejmowało kobiety i dziewczęta.

„Nie wolno nam tracić czasu. Kochajmy Jezusa Ukrzyżowanego i czyńmy wszystko, aby od innych był kochany”. (św. Maria de Mattias)

Modlitwa

Święta Mario de Mattias, pragnę tak jak Ty przyjmować każdy krzyż i być głęboko zjednoczony z Chrystusem w naśladowaniu Go w drodze do Ojca. Pomagaj mi wzrastać w jedności z Nim przez codzienne umieranie dla siebie. Pokaż mi, jak mam pić z kielicha cierpienia. Usposabiaj mnie do realizowania w życiu Tajemnicy Krzyża w taki sposób, aby być znakiem nadziei i radości dla wszystkich, wśród których, z którymi i dla których pracuję. Amen.